Мэдээллүүд

Бид дараах ажлуудыг чанартай хийж гүйцэтгэдэг

Бүгд

ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Эрэл хайгуулын ажлыг үр дүнтэй болгож орд газрыг нээнэ.

НӨӨЦИЙН ТООЦОО

Монгол улсын стандартаар нөөцийн тайлан боловсруулах

ТЭЗҮ

Тойм судалгаа, урьдчилсан болон банкны ТЭЗҮ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ

Байгаль орчинд хор хөнөөл багатай, эрсдэлгүй хаягдлын аж ахуйг санал болгоно

ОРЧНЫ СУДАЛГАА

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ

Хамтрагч байгууллагууд

Энэржи Ресурс

Степпэ Гоулд

Арева

bayanairag

moenco

Centerra Gold Mongolia

Хан Алтай Ресурс ХХК

Шувуун Хар Уул ХХК