Glogex - БАГИЙН ГИШҮҮД

Ашиглалт, төлөвлөлтийн инженер, Магистр

Б.Дэмид

2009-2013 он: ШУТИС-ийн ГУУС-ийг Уул уурхайн ашиглалтын инженер мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 2013-2016 онд Үйлдвэрлэлийн техник технологийн автоматжуулалт мэргэжлээр магистрын зэрэг, ОХУ-ын Санкт-Петербург хотын Уул Уурхайн Сургууль, 2018-2020 онд Ирланд улсын Дублин хот, The International School of English суралцан амжилттай төгссөн. 2016-2017 онд “Жеммери”ХХК-ийн Уулын инженер бөгөөд зургийн техникч, 2017-2018 онд “Монголын Алт МАК”ХХК-д Уулын инженер бөгөөд маркшейдер инженер, 2020-2022 онд “Евро Азиа Майнз”ХХК-ийн Төлөвлөлтийн инженер бөгөөд маркшейдер инженер, 2022 оноос “Гложекс Консалтинг”ХХК-д ашиглалтын инженерээр ажиллаж байна.