Алтыг нь аваад, авдрыг нь хоосон үлдээхгүй байх 5 санал