Steppe Gold компанийн Алтан Цагаан Овоо төслийн IPO танилцуулгыг брокер Ард санхүүгийн нэгдлээс хийлээ