Glogex - Алсын хараа

Компанийн алсын хараа

АЛСЫН ХАРАА

Итгэлтэй, хараат бус тайлангаар төслийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлнэ.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Геологи, уул уурхайн зөвлөх үйлчилгээний зах зээлд зүүн болон төв азийн зах зээлд Канадын NI43-101, Aвстралийн JORC стандартын техникийн тайлан боловсруулах чиглэлээр ойрын таван жилд нэвтэрч тэлэх

ЗОРИЛТ ба ҮНЭТ ЗҮЙЛ

Уул уурхай, инженерингийн чиглэлээр, Монголын баяжуулах үйлдвэрүүдэд хамгийн итгэлтэй зөвлөх, гэрээт гүйцэтгэгч нь байх