Glogex - БАГИЙН ГИШҮҮД

Баяжуулагч инженер

Н.Баасансүрэн

2012 онд ШУТИС-ийн УУИС-ийг “Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи” мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн. 2012 онд Финланд улсад Эрдэс баялаг, металлургийн сургалтад суралцсан. 2012-2015 онд “Гложекс” ХХК-д баяжуулагч инженер, 2017-2018 онд “Цариг Ресурс” ХХК-ийн баяжуулагч инженер, 2018 оноос “Гложекс Консалтинг”ХХК-д баяжуулагч инженерээр ажиллаж байна.