Glogex - БАГИЙН ГИШҮҮД

Гүйцэтгэх Захирал

Э.Самбуудорж

2013 онд ШУТИС-ийн УУИС-ийг “Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн удирдлага” мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй төгссөн. 2018 онд Япон улсын Акита Их Сургуулийн Олон Улсын эрдэс судлалын судалгааны сургуулийг “Эрдэс баялгийн эдийн засаг, санхүүгийн инженерчлэл” мэргэжлийн магистр зэрэгтэй төгссөн. 2013-2016 онд ШУТИС-ГУУС-д Эрдэм шинжилгээний ажилтнаар ажиллаж байгаад 2018 оноос Гложекс консалтинг ХХК-д Уул уурхайн эдийн засагч, Төслийн менежерээр ажиллаж, 2022 оноос гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.