Glogex - БАГИЙН ГИШҮҮД

Зөвлөх геологич, МУЗГ

П.Батчулуун

Политехникийн Дээд Сургуулийг “Геологич инженер” мэргэжлээр бакалавр, магистр зэрэгтэй төгссөн. 2011 онд “Алтны үндсэн ордын эрэл хайгуул” мэргэшлээр “мэргэшсэн инженер” зэрэг, 2018 онд, Металл ашигт малтмалын эрэл, хайгуул /Алт/” мэргэшлээр “Зөвлөх геологич” зэрэг цол хүртсэн. Мэргэжлээрээ ажиллах хугацаандаа 30 гаруй металл ашигт малтмалын ордын хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг боловсруулж, зөвлөгөө өгч амжилттай хамгаалсан туршлагатай. 2012 онд “Алтан гадас” одонгоор шагнагдаж байсан. “Гложекс Консалтинг” ХХК-д зөвлөхөөр ажиллаж байна.